Udvidelse og ombygning af Odsherred Rideklub

Bygherre: Odsherred Rideklub
Anlægssum: afventer fondsmidler
Bruttoareal: 5000 m²
Rådgivningsomfang: Idéoplæg til indhentning af fondsmidler
Udførelsesår: Afventer