Teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med helhedsplan for 12 boliger:
udskiftning af vinduer og døre
Etablering af omfangsdræn samt fugtsikring og isolering af kælderydervægge
Etablering af nyt badeværelse i stueplan
Udvidelse og udskiftning af køkken
Etablering af nyt ventilationsanlæg

Bygherre: Afd. 01-406 Svinget – Isefjordsvej  v./Boligselskabet Sjælland
Ingeniør: Rabøll
Anlægssum: 11,1 mio. kr. incl. moms
Udførelsesår: 2019
Entrepriseform: Hovedentreprise
Rådgivningsomfang:
Bygherrerådgivning, Totalrådgivning, beboerhåndtering, byggeledelse og fagtilsyn