Gislinge multiforrum ønsker via en renovering og tilbygning af den eksisterende Gislinge hal at skabe fællesskab på tværs af alder og interesser. Samt at de frivillige og de uorganiserede samværsformer styrkes og har et samlingssted.

• Formålet er at få et centralt, indbydende og fleksibelt samlingssted for borgere i Gislinge.
• Et indendørs og udendørs Kulturtorv.
• Gislinge Multiforum opstår netop der, hvor grupper på tværs af idræt, skole/SFO og kultur- og fritidslivet mødes.
• Gislinge Multiforum tager sit afsæt i et lokalt værdisæt og lokal kultur, som definerer samværsformen.

Bygherre: Gislinge Multiforrum
Anlægssum:  Kr. 17.00.000,-
Rådgiver omfang: Udarbejdelse af materiale til brug for fondsansøgninger