Nybygning af 36 plejeboliger og ombygning af eksisterende plejehjem til 12 ældreboliger
samt tilhørende serviceareal.

Bygherre: Vestsjællands Almene Boligselskab/Odsherred Kommune
Byggeadministrator: Vestsjællands Almene Boligselskab
Landskabsarkitekt: Thing & Wainø Landskabsarkitekter ApS
Anlægssum: ca. 138 mill.
Rådgivningsomfang: Rådgivningsomfang:
Udførelsesår: 2011 – 2013

[printfriendly]