Udarbejdelse af helhedsplan for ombygning af Vig skole, e! er skolens visionsplan, omfattende
Overbygning, Mellemtrin og Pædagogisk Service Center, Personaleafdeling og ny Indskoling, samt
omlægning af udvendige arealer, med ny central skolesti.
Projektering og gennemførelse af ombygning i etape 1 – omfattende ombygning af kælder til
indretning af aktivitetsrum og toiletfaciliteter.

Bygherre: Odsherred Kommune
Landskabsarkitekt: Thing & Wainø Landskabsarkitekter ApS
Anlægssum: ca. 7 mill. (etape 1)
Bruttoareal: ca. 1064 m²
Rådgivningsomfang: Projektudvikling, projektering og tilsyn
Udførelsesår: 2011 – 2012

Ombygning og renovering af klasselokaler i Blok D, til Overbygning og Mellemtrin.
Omlægning af udvendige arealer og delvis gennemførelse af ny skolesti.

[printfriendly]